SÅNG OM HÖSTEN

Älska mig sådan jag är, och
flammande gulröda löv svävar
fram och åter och ner, genom rummet
en lek med solens fång.

Blott en dag i sänder, och
från lönnen som gulnat, har bladen fallit.
härlig är jorden, och
lönnens löv lägger sig, ett efter ett,
till en bädd, ett täcke.

- Och hela himlen står i lågor.Gunnel Arvidsson